Gooru.pl - Twój katalog stron

Regulamin Katalogu Gooru.pl

I. Katalog Stron WWW Gooru.pl jest prowadzony przez Operatora, GLOBAL.PL Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku

II. Katalog Stron WWW Gooru.pl publikowany jest pod adresem internetowym http://gooru.pl

III. Katalog Stron WWW Gooru.pl jest uporządkowanym według kategorii tematycznych zbiorem adresów i informacji o stronach internetowych powstającym przy współudziale Użytkowników katalogu. Zasoby Katalogu Stron WWW Gooru.pl udostępnia swoim Użytkownikom bezpłatnie.

IV.Użytkownicy zgłaszają do katalogu propozycje stron, korzystając z formularza na stronie dodaj/edytuj stronę. Konieczny jest dostęp do sieci Internet

V.Redakcja Katalogu Stron WWW weryfikuje każde opłacone zgłoszenie. Właściciel wpisu wykazującego braki, jest ZAWSZE proszony o usunięcie braków.
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia strony, która pomimo monitów:

VI. Istniejące już w Katalogu strony, łamiące zasady niniejszego Regulaminu, będą z niego usuwane. Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania katalogu stron, zgłoszenia stron łamiących zasady regulaminu, reklamacje, proszę kierować na adres redakcja@panoramainternetu.pl . Będą rozpoznanie niezwłocznie.

VII. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany:
- tytułu i treści opisu
- przyznanych kategorii tematycznych
- docelowego adresu URL
- słów kluczowych
w szczególności, jeśli zaproponowane przez Użytkownika treści naruszają prawo, interesy osób trzecich, są niezgodne z tematyką strony.

VIII. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe dla Użytkowników lub osób trzecich w wyniku:

IX. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie po wcześniejszym podaniu ich do wiadomości Użytkownikom na stronie regulaminu.

X. Użytkownik, który zamieścił stronę w Katalogu Stron WWW Gooru.pl zobowiązuje się do okresowej kontroli zmian regulaminu.

XI. Użytkownik, który zamieścił stronę w Katalogu Stron WWW Gooru.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne skutki wywołane tym dla osób trzecich.

XII. Użytkownik dodający swoje strony do Katalogu Stron WWW Gooru.pl oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego zapisy.

XIII. Polityka Prywatności Adres e-mail Użytkownika wskazany przy dodaniu strony jest jedynym identyfikatorem osoby uprawnionej do zarządzania wpisem. Adres ten zostaje wskazany przez Użytkownika do komunikacji z Katalogiem, otrzymywania przypomnień, potwierdzeń, ofert Operatora oraz wskazówek dotyczących wpisu. Użytkownik samodzielnie jest administratorem wszystkich przesłanych przez niego danych i może je dowolnie modyfikować i usuwać. Katalog nie zbiera, nie gromadzi i nie przetwarza żadnych danych osobowych użytkownika.

XIV. Operator zobowiązuje się do użyia adresu e-mail Użytkownika wyłącznie do celów wskazanych w pkt XIII i nieudostępniania go żadnym osobom trzecim.

XV. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 26.02.2013 r.

XVI. Opłata za wpis jest opłatą roczną i nie podlega zwrotowi. Po upływie roku umowa ulega rozwiązaniu lub przedłużeniu przez użytkownika