Gooru.pl - Twój katalog stron Dodaj stronę Krok 3/3
Tak wygląda Twój gotowy wpis z Linkiem. Na razie Link nie jest aktywny (miniatura wygeneruje się za chwile)
Consult Consortium - CC Zobacz Naszą Ofertę >>
Consult Consortium Praha/Bratislava/Warszawa- burzymy granice w biznesie Kompleksowe us?‚ugi prawno-biznesowe w Czechach i na S?‚owacji Consult Consortium - CC - to specjalistyczna jednostka ?›wiadcząca us?‚ugi doradztwa podatkowego, doradztwa gospodarczego, zarządzania ryzykiem i doradztwa finansowego w języku polskim w Czechach i na S?‚owacji. CC to r??wnie?? kompleksowe us?‚ugi w zakresie wszystkich zagadnie?„ prawnych mających wp?‚yw na dzia?‚alno?›Ä‡ przedsiębiorstw m.in. prawa handlowego i um??w handlowych, prawa konkurencji, prawa pracy, nieruchomo?›ci, zam??wie?„ publicznych i pomocy publicznej. Oferujemy r??wnie?? dopasowanie księgowe, dopasowanie marketingowe, badanie rzetelno?›ci firm, outsourcing, prowadzenie przedstawicielstw handlowych, rozm??w handlowych i .

Ważne/Jak? prawo,handel,konkurencja,praca,nieruchomoś›ci, zamówienia,publiczne,pomoc,oferta,uprawnienia,dopasowanie,księgowość,marketing,badania,rzetelność, firmy,outsourcing,przedstawicielstwo,biznes,finanse,czeski,słowacki,kierowanie,nadzór,CEO,CFO,spółka,Praga,Czechy
http://www.czechy.cz | PUBLIKACJA 2012-09-08 13:35:54  

Uruchamiasz linki pozycjonujące do strony http://www.czechy.cz

W Back Links com możesz kupić taki link na rok za 342 zł

Tutaj teraz 24 zł... 19 zł za rok


Najzabawniejsze, co usłyszeliśmy od użytkowników Gooru.pl:
1. …na paczkę fajek wydaję dziennie więcej niż na silny link za rok…
2. …to płaci moja firma a nie ja….
3. …nie po to się naklepałem, żeby poszło do śmieci…


Płatność z MULTIKOD
Jeżeli zakupiłeś MULTIKOD GOORU,
możesz go wykorzystać.
Wprowadzić Swój Multikod

Multikod to wygodna i tańsza płatność dla wielu wpisów

Możesz go pozyskać Tutaj >>

Po dokonaniu płatności na twój adres email otrzymasz dane do logowania i zarządzania wpisem.

Polityka prywatności:
Gooru.pl nie uczestniczy w żaden sposób w procesie regulowania płatności i nie otrzymuje ani nie zbiera żadnych danych w procesie płatności. Całość płatności odbywa się w zaszyfrowanym kanale DotPay.pl lub PayPal. Gooru.pl otrzymuje jedynie wynik płatności z DotPay.pl lub PayPal.Panorama internetu
Panorama Internetu Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 209
80-266 Gdańsk
tel: +48 58 74 636 68
fax: +48 58 74 636 59
e-mail: redakcja@panoramainternetu.pl